Sign up for updates:

Sunday, September 27, 2015

F is for Fall
Monday-

Story

 I have this printable but I have NO idea who made it or where I found it. Please let me know if it's yours and I will link to your site :)

Click on the photo to get the FREE printable :)
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Pumpkin-Sung-to-Im-a-Little-Teapot-2114100
Alphabet Chant and Book-

Shape- Randy Rhombushttp://www.sharingkindergarten.com/2012/11/dr-jeans-letter-limericks-and-poems.html
Art-

Sensory Bin- Orange rice- each day I will add something that correlates with the theme. So Monday will be pumpkins, then- acorns, leaves and spiders.
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/pumpkin-spice-sensory-rice-recipe/

 
Tuesday-
StoryClick on the photo below if you want to print a squirrel.

http://www.dltk-teach.com/rhymes/squirrel/mlyrics.htm

Get more lyrics at Dr. Jean
http://www.momto2poshlildivas.com/2012/10/no-cook-pumpkin-spice-jello-play-dough.htmlThursday- I am just using fabric leaves

http://boymamateachermama.com/2013/09/25/boy-mama-fall-rhyme-5-little-leaves/


http://www.dltk-holidays.com/fall/autumnscoming.htm

Art-
 
Add to Sensory Bin-Friday-
https://www.teacherspayteachers.com/Product/I-See-Spider-colors-Shared-Reading-Book-1488178
 
Fingerplay/poem
http://anniesadventuresinhomeschooling.blogspot.com/2013/09/4-little-spiders.html
Math/art
http://fun-a-day.com/halloween-math-spider-counting-book/


Shopping  List:

Paper/cardstock/construction paper
laminating sheets
Paint- orange, green, red, yellow
Rice
food coloring
pumpkin pie spice
Sensory Bin items- pumpkins, leaves, acorns, spiders
dish brush - found cute ones at Dollar Tree
Pumpkin Pie Jell-O
Flour
Salt
Oil
Ink Pads/paints (for the spider book)
felt
fabric paint/perm markers (felt board)

1 comment:

  1. Theo tục của người Việt Nam, thường cúng 49 ngày và cúng 100 ngày cho người chết tùy theo tâm linh ở mỗi người. Vậy Cúng 100 ngày cho người mất cần chuẩn bị những gì. Chúng tôi chuyên nhận đặt mua cát ma thuật giá rẻ, uy tín nhất tại Việt Nam.
    Một số điềm báo trong tự nhiên có thể bạn sẽ quan tâm như Bị chuột cắn có điềm gì không. Đám ma, nơi đông đúc là linh thiêng, và nhiều người cũng thắc mắc rằng Đi viếng đám ma nên mua gì.
    Đồng hồ là một trong những phụ kiện thời trang được nhiều người quan tâm và chú trọng nhất. Tìm hiểu lịch sử và phát triển của một số thương hiệu đồng hồ nổi tiếng đang được ưa chuộng nhất như: đồng hồ stuhrling của nước nàođồng hồ alexandre christie của nước nào.

    ReplyDelete